Känn dig tryggare med ett företagslarm

Är du verksam inom en brottsutsatt bransch? Eller är du bara orolig över utvecklingen i det område där du har din verksamhet? Med ett bra företagslarm kan du sova lite bättre på nätterna. Idag finns dessutom många smarta funktioner, så att du kan titta på vad som händer i verksamheten direkt från mobilen.

Innehåll:

  • Trygghet mot inbrott
  • Trygghet mot bränder
  • Trygghet mot inre hot

Trygghet mot inbrott

Ett företagslarm är givetvis ingen garant för att undvika inbrott. Däremot är det något som kan avskräcka och göra att gärningsmannen hellre avstår. Trygghet mot inbrott ges till exempel genom rörelsedetektorer som de stora larmoperatörerna kan erbjuda.

Kameraövervakning

Om inbrott väl skulle ske, kan kameraövervakning kraftigt förbättra chanserna att få tag i gärningsmannen. Att veta att den som genomförde inbrottet sitter bakom lås och bom är givetvis även det något som bidrar till att sova lite bättre på natten.

Röksensorer

Vissa larmbolag erbjuder funktioner som till och med kan avbryta inbrottet. Det görs genom röksensorer som blåser ut en kraftig rök i lokalerna. Utan god sikt blir det svårt för tjuven att genomföra inbrottet särskilt effektivt.

Väktarutryckningar

Är väktaren snabb till platsen kan blotta närvaron avbryta ett pågående inbrott. Precis som i fallet med kameraövervakning, så kan en väktare vara hjälpsam i att få tag på gärningsmannen genom vittnesuppgifter, bland annat. En väktare kan även hjälpa till att säkra bevismaterial på plats, även om polis givetvis kontaktas snarast möjligt. Många företagslarm erbjuder fria väktarutryckningar – men till en högre löpande kostnad per månad.

Trygghet mot bränder i ett företagslarm

Många av de större larmbolagen erbjuder uppkopplade brandlarm som en del av paket som erbjuds till företagare. Ett uppkopplat brandlarm gör inte bara att bränderna upptäcks tidigt, men också att såväl du som räddningstjänst kan kontaktas snabbt. Dessutom kan larmen fotoverifieras av larmcentral, så att operatörerna snabbt kan vidta den eller de åtgärder som krävs – till exempel att ringa brandkåren.

Trygghet inne i verksamheten

Det är inte bara yttre hot, så som inbrott, som kan göra dig orolig över företagets säkerhet. Även inre hot kan göra det – till exempel om du äger en butik och är rädd för snattare. Använd företagslarm och glöm inte att sätta upp skyltar som tydligt visar att kameraövervakning inomhus pågår – om du planerar att göra det.