Känn dig tryggare med ett företagslarm

Är du verksam inom en brottsutsatt bransch? Eller är du bara orolig över utvecklingen i det område där du har din verksamhet? Med ett bra företagslarm kan du sova lite bättre på nätterna. Idag finns dessutom många smarta funktioner, så att du kan titta på vad som händer i verksamheten direkt från mobilen.

Innehåll:

 • Trygghet mot inbrott
 • Trygghet mot bränder
 • Trygghet mot inre hot

Trygghet mot inbrott

Ett företagslarm är givetvis ingen garant för att undvika inbrott. Däremot är det något som kan avskräcka och göra att gärningsmannen hellre avstår. Trygghet mot inbrott ges till exempel genom rörelsedetektorer som de stora larmoperatörerna kan erbjuda.

Kameraövervakning

Om inbrott väl skulle ske, kan kameraövervakning kraftigt förbättra chanserna att få tag i gärningsmannen. Att veta att den som genomförde inbrottet sitter bakom lås och bom är givetvis även det något som bidrar till att sova lite bättre på natten.

Röksensorer

Vissa larmbolag erbjuder funktioner som till och med kan avbryta inbrottet. Det görs genom röksensorer som blåser ut en kraftig rök i lokalerna. Utan god sikt blir det svårt för tjuven att genomföra inbrottet särskilt effektivt.

Väktarutryckningar

Är väktaren snabb till platsen kan blotta närvaron avbryta ett pågående inbrott. Precis som i fallet med kameraövervakning, så kan en väktare vara hjälpsam i att få tag på gärningsmannen genom vittnesuppgifter, bland annat. En väktare kan även hjälpa till att säkra bevismaterial på plats, även om polis givetvis kontaktas snarast möjligt. Många företagslarm erbjuder fria väktarutryckningar – men till en högre löpande kostnad per månad.

Trygghet mot bränder i ett företagslarm

Många av de större larmbolagen erbjuder uppkopplade brandlarm som en del av paket som erbjuds till företagare. Ett uppkopplat brandlarm gör inte bara att bränderna upptäcks tidigt, men också att såväl du som räddningstjänst kan kontaktas snabbt. Dessutom kan larmen fotoverifieras av larmcentral, så att operatörerna snabbt kan vidta den eller de åtgärder som krävs – till exempel att ringa brandkåren.

Trygghet inne i verksamheten

Det är inte bara yttre hot, så som inbrott, som kan göra dig orolig över företagets säkerhet. Även inre hot kan göra det – till exempel om du äger en butik och är rädd för snattare. Använd företagslarm och glöm inte att sätta upp skyltar som tydligt visar att kameraövervakning inomhus pågår – om du planerar att göra det.

Bäst att hyra socionomer via bemanningsföretag

Det kan alltid finnas ett läge att hyra socionomer. Detta oavsett om dessa personer är tänkta att vara anställda på konsultbasis under en längre tid eller tillfälligt. Till exempel väljer vissa organisationer att knyta sig an socionomkonsulter för att bemanna upp under sommarperioden. Men andra väljer alltså istället att samarbeta med dem under en betydligt längre tidsperiod.

Oavsett ert behov är det fördelaktigt att ta hjälp av ett bemanningsföretag. Ett sådant kan nämligen hjälpa er att få tillgång till erfarna och kompetenta socionomer för tillfälliga eller löpande uppdrag. Bemanningsföretaget har handplockat de olika kandidaterna och säkerställt att de motsvarar förväntningarna på erfarenhet och kompetens. Därmed kan de omedelbart förstärka er verksamhet precis när ni behöver det som mest!

Möjligt att hyra socionomer för olika slags uppdrag

Socionomyrket är ganska brett och diversifierat. Därför är en vanlig utmaning bland arbetsgivare och uppdragsgivare att hitta rätt kompetens för respektive uppdrag. Det är även viktigt att personen ifråga har rätt personlighet för det uppdrag som denne ska utföra.

Även här är det en stor fördel att samarbeta med ett bemanningsbolag när det är dags att hyra socionomer. Dessa aktörer har processer för matchning som gör att de träffsäkert kan hitta rätt kandidat för rätt uppdrag. De kan med andra ord matcha det behov som ni har med konsulternas kompetens, personlighet och erfarenhet. Därmed kan ni känna er trygga med att få tillgång till en socionomkonsult som passar verksamheten och uppgiften som handen i handsken!

Socionomkonsulter kan arbeta inom flertalet områden

När ni ska hyra socionomer är det som sagt viktigt att rätt kompetens och personlighet matchas med uppdraget ifråga. Det bemanningsföretag som ni väljer att samarbeta med kan hjälpa er att hitta rätt person för verksamhetsområden såsom dessa:

 • barn och ungdom
 • ekonomiskt bistånd
 • vuxen/missbruk
 • LSS
 • SOL.

Så tveka inte att höra av er till er partner inom bemanningsbranschen när behovet av att ta in socionomkonsulter uppstår. Branschen är för övrigt erkänt föränderlig och svår att förutsäga. Det kan därför löna sig att ta en proaktiv kontakt för att etablera ett samarbete inför det att behovet eventuellt kan tänkas uppstå!

Vad kännetecknar mobilabonnemang för pensionärer?

Vilka unika fördelar har ett mobilabonnemang för pensionärer? Finns det tekniska fördelar, mer service eller specifika tjänster? Nej, egentligen handlar det bara om priset.

Ett flertal mobiloperatörer i Sverige erbjuder mobilabonnemang för studenter, barn eller pensionärer. Detta utöver deras ordinarie abonnemang. Visserligen har dess tre målgrupper helt olika behov men det är generellt ingen större skillnad. Ofta är dessa abonnemang exakt lika när de erbjuds till dessa målgrupper. Det som däremot skiljer mot de ordinarie abonnemangen är priset. Det kan exempelvis innebära att mobilabonnemang för pensionärer är 15 % billigare än de övriga. Ett annat alternativ är att det ingår mer surf. Så istället för att få 4GB så kanske det ingår 6GB för samma summa.

Mobil + mobilabonnemang för pensionärer

Det är även vanligt att vissa mobiltelefoner marknadsförs som ”seniortelefoner” eller liknande. De kan exempelvis ha:

 • Extra tydliga knappar
 • Enkel hantering
 • Högt ljud

Det är därmed mobiler som tagits fram med pensionärer som primär målgrupp även om de självklart delvis även köps av andra som uppskattar dessa egenskaper. Det är även vanligt att operatörerna marknadsför ”mobil + mobilabonnemang för pensionärer”. Därmed har de tagit fram de mobiler som är mest populära för denna åldersgrupp samt kombinerat dessa med passande abonnemang med olika mycket surf. Antingen betalas mobilen kontant eller så kan den delbetalas över exempelvis 12 eller 24 månader varpå kostnaden hamnar på mobilräkningen.

Välj efter behov – inte namn

Som visas ovan finns alltså inte någon teknisk eller funktionsmässig skillnad på mobilabonnemang för pensionärer och för övriga. Däremot finns det självklart pengar att spara. När det kommer till mobilerna finns visserligen speciella ”seniormodeller” men även i val av mobil är det viktigt att se på det egna behovet.

Hallon som exempel

Hallon är en av de operatörer som erbjuder speciella seniorabonnemang. Detta genom att priset är lägre än på ordinarie alternativ. Samtidigt är det en operatör som valt att inte ha kundservice via telefon utan enbart via mail eller chat. En kritik som ibland framförs mot operatören är just att de inte går att nå via telefon.
För vissa är detta helt avgörande – för andra spelar det ingen roll. Personer med sämre syn kan exempelvis uppskatta att kunna ringa istället för att kämpa vid datorskärmen.